Bloomberg: "Устойчив прогрес" във Виена - Иран обяви за частично снемане на санкциите заради ядрената му програма