Дончев: В Плана за възстановяване и устойчивост няма асфалт, а високоскоростни влакове