Ген. Шивиков: Мая Манолова се вживява в ролята на Райна Княгиня