САЩ – Трети блок на АЕЦ „Indian Point“ е окончателно спрян