Откриха тялото на изчезналия рибар, отнесен от приливна вълна