Стефан Мавродиев: Бях стъпил с единия крак на платното, а колите хвърчаха - и един човек ме дръпна