Въвеждат задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в Габрово