ЕК: Страните-членки на Евросъюза да следят отпадните води за COVID-19