Седем г. преди да я хареса Борат, “Дисни Ченъл” искали Мария Бакалова