Зелен коридор за ваксиниране в Смолян на 3, 5 и 7 май