Велико Търново посрещна Възкресението със звън на всички камбани и служба на открито