Напрежение около провеждане на историческата възстановка в Клисура