Меката сила и пограничните конфликти в Централна Азия