ЕЦБ би могла да определи „безопасен портфейл“ от ДЦК за банките в ерозоната