В Етрополския музей спазиха традицията за „плескани” яйца