Запрашаване в Хасково и булдозер в защитена местност са сред сигналите на „зеления телефон“