Задължително предучилищно образование за децата в Габрово