Работните места се връщат, но някои страни трябва да изминат дълъг път