Д-р Дончо Дончев: Не съм оптимист за пандемията тази година