Само 9 членки на ЕС са подали в срок Плановете си за възстановяване