Благодатният огън озари и в Смолян сърцата и душите на вярващите