Популярността на 5G за индивидуални потребители ще надвиши 40% до 2023 г.