Очакват се над 145 милиона електрически превозни средства през 2030 година