Tesla: Подобряването на пробега остава една от главните ни цели