Зодиите, които са обречени на страдание през тази седмица, 3 – 7 май