Индустриалната база на американската армия се влошава