Българите били перфектни туристи, браншът иска да им обърнем внимание