Внимавайте кой ви е съсед – може да е част от геноцида ви