Капсулата на SpaceX потегли към Земята с четирима астронавти