Плаващият хотел – уникален по рода си, но с трагична история