Капсулата на "Спейс Екс" се отдели от МКС и потегли към Земята с 4-ма на борда