Адвокатите в София, Пловдив, Варна, Русе на допълнителен избор за делегати