Бой с камшик по жените, агнета от масло и стрелба по зайци - странни обичаи за Великден