Die Welt: Това не е „ГДР-овски рефлекс“ - германският премиер се оправда за пътуването си до Москва