Това растение помага при лечението на една от най-страшните болести