Върбата трябва да се полива обилно особено през горещините