Топ американска делегация е на визиата в Саудистка Арабия, ОАЕ, Йордания и Египет