Спасителят и Покръстителят в един ден - прекрасен знак