Беларуска АЕЦ – Обществени обсъждания преди въвеждане на 1 блок в промишлена експлоатация