Съдът постанови мерки за защита спрямо 34-годишна жена, жертва на домашно насилие