Журналист: Мая Манолова е полетяла с метлата като една баба Яга