Почина внезапно първокурсник от Музикалната академия в Пловдив