Търговията на дребно в България с лек подем през февруари