Франция разреши втора игла от друга ваксина на получилите първа доза Astra