Пътуването от Великобритания в чужбина на „светофарен принцип“