Близо 35 000 лв. от глоби събра Инспекцията по труда в Хасково