Много от нас имат естетически проблеми с музиката на г-н Трифонов. Но дали имаме политически с партията му?