PSA с Fiat Chrysler включват всичките си автомобили в контакта