Технологичните акции се повишиха след нов рекорд на S&P 500