Британски клуб спира социалните мрежи като метод за борба с расизма